Kościół i klasztor o.o. Franciszkanów | Bytom

w Bytomiu (PL)

Renowacja zabytkowego kościoła. Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej. Na zlecenie Kurii Prowincjalnej Franciszkanów w Panewnikach.

| Status : bieżąca realizacja | Linki : photo kuria projekt |

Zamek Piastowski | Muzeum | Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej

w Gliwicach (PL)

Muzeum Piastowskie (Zameczek). Nadzór inwestorski podczas realizacji projektu rewitalizacji obiektu. Na zlecenie Muzeum w Gliwicach.

W latach 2005-2008 miała miejsce rewitalizacja obiektu z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Najistotniejszą częścią projektu rewitalizacji był remont i modernizacja sal wystawowych oraz przygotowanie stałej wystawy obejmującej pradzieje ziemi gliwickiej i historię miasta, zatytułowanej „Gliwice – miasto wielu kultur”. (http://www.muzeum.gliwice.pl/zamek-piastowski/)

| Status : zrealizowano | Linki : photo www |

Sąd Rejonowy | Mikołów

w Mikołowie (PL)

Kompleks składający się z 3 obiektów z różnego okresu… Projekt … . Na zlecenie SR Mikołów.

| Status : bieżąca realizacja | Linki : photo www |

Rehabilitacja | Przychodnia

w Łaziskach Górnych (PL)

Przebudowa budynku ośrodka rehabilitacji – nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi na zlecenie UM Łaziska Górne.

| Status : zrealizowano | Linki : photo www UM |

BANK SPÓŁDZIELCZY

w Czechowicach-Dziedzicach (PL)

Dobudowa i przebudowa kamienicy z początku XX wieku – inwestor zastępczy oraz opracowanie projektu konstrukcyjnego, nadzór i koordynacja robót łącznie z przekazaniem do użytku i nadzorem przeprowadzki bez przerwy w pracy banku we współpracy z arch. Niemczykiem.

| Status : zrealizowano | Linki : photo www |

Damrota | Willa

w Tychach (PL)

Adaptacja na budynek biurowy – dobudowa i przebudowa zabytkowej willi z początku XX w. – inwestor zastępczy oraz opracowanie projektu konstrukcyjnego, nadzór i koordynacja robót łącznie z przekazaniem do użytku.

| Status : zrealizowano | Linki : photo www |

Wagramerstrasse | Kompleks mieszkalny

we Wiedniu (A)

Zespół budynków mieszkalnych (ok. 120 mieszkań) i centrum medyczne – projekt konstrukcyjny, koordynacja i nadzór nad robotami na zlecenie D.I.Biringera i we współpracy z arch. Riccabonna.

| Status : zrealizowano | Linki : photo www |

Hans Otto Theater | Teatr

w Poczdamie (D)

Inwestor zastępczy opracowanie projektu architektonicznego oraz koordynacja branż łącznie z techniką teatralną, kierownictwo budowy i nadzór nad robotami budowlano-montażowymi z przekazaniem w użytkowanie na zlecenie miasta Poczdam i arch. E. Neversala.

| Status : zrealizowano | Linki : photo hans_otto Neversal wiki |

Elbatex | Biurowiec z halą magazynową

we Wiedniu (A)

Elbatex Ges.m.b.h. – Budynek biurowy z halą magazynową dla szwajcarskiego koncernu elektronicznego – kompletna obsługa inwestorska, dokumentacja architektoniczna i nadzór budowlany

| Status : zrealizowano | Linki : photo www |