Generalne wykonawstwo

Zebrania. Bardzo lubimy zebrania. Codziennie je robimy. Dwa razy na dzień. I gadamy. […] A jak zebranie się skończy, pięć minut popracują i rozlezą się…
William Golding

Umowa i zakres zawsze dopasowany do potrzeb Inwestora…

Generalny wykonawca to przedsiębiorstwo działające na zlecenie inwestora, którego zadania obejmują kompleksową realizację inwestycji w zakresie prac budowlanych i montażowych. Prace są wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo w określonych terminach i w stopniu niezbędnym do skutecznego wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sumę wartości brutto prac wszystkich podwykonawców i marżę generalnego wykonawcy.
B. Bińczycki, Generalny wykonawca [w:] Leksykon zarządzania, pod red. M. Romanowskiej i in., Difin, Warszawa 2004, ISBN 83-7251-438-0, s. 144.

i tak właśnie pracujemy…