Historia

W obecnej formie biuro zostało przez nas, małżeństwo Martę i Leszka Weszke, absolwentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, powołane do życia w 1989 roku.

Od 1983 roku prowadziliśmy własne biuro projektów na terenie Austrii, które zajmowało się projektowaniem architektonicznym i konstrukcyjnym, oraz koordynacja, doradztwem technicznym jak i nadzorem nad robotami budowlano-montażowymi aż do momentu przekazania obiektu w użytkowanie inwestorowi.

W 1986 roku zainstalowaliśmy pierwsza stacje CAD i rozpoczęliśmy opracowywanie wybranych projektów przy wykorzystaniu ówczesnego potencjału komputerowego.

W 1989 roku przenieśliśmy działalność naszego biura w niezmienionym zakresie do Mikołowa, rozpoczynając tym samym działalność na krajowym rynku i kontynuując współpracę z biurami projektowymi oraz inwestorami na terenie Austrii.

W 1995 roku Rozpoczęliśmy długoletnia współpracę z biurami projektów na terenie Niemiec.

Od 1996 roku wszystkie projekty są opracowywane wyłącznie komputerowo, zarówno pod względem rysunkowym jak i obliczeniowym.

Jednak człowiek ma swych przodków zarówno w literaturze, jak i we własnym rodzie, może ci pierwsi są mu nawet bliżsi typem i temperamentem, przynajmniej niektórzy, a bez wątpienia wywierają wpływ, który sobie można wyraźniej uświadomić.
Oscar Wilde

Trochę z jeszcze starszej historii… Zaczęło się wszystko od naszych rodziców (Zygmunt Weszke i Józef Gajda) również absolwentów tegoż znakomitego wydziału budownictwa Politechniki Śląskiej, którzy stawiali swoje pierwsze kroki projektowe w latach 50-tych XX wieku odbudowując zniszczoną Polskę.

ABC | AutoCAD | Allplan | BricsCAD | Revit | SCIA