Obsługa inwestycji

Nasze biuro oferuje kompleksowa obsługę inwestorska w zakresie inwestorstwa zastępczego oraz generalnego projektanta lub według życzenia inwestora wybrane czynności jak:

Wielcy tworzą wielkie rzeczy, dobrzy – trwałe.
Marie von Ebner-Eschenbach

Nadzór
-bezpośredni nad wykonywanymi robotami na placu budowy,
-nad realizacją życzeń użytkowników obiektu.

Kontrola
-zgodności z projektem oraz wytycznymi inwestora i projektantów, jak i zgodności wykonania z normami i normatywami technicznymi,
-terminowości wykonywanych robót,
-obmiarów i jakości robót zanikających,
-wystawianych rachunków pod względem merytorycznym i ilościowym.

Przeprowadzenie
-bezpośrednich negocjacji z wykonawcami,
-odbiorów częściowych oraz przygotowanie odbioru końcowego,
-tygodniowych spotkań z projektantami i wykonawcami (jour fix).

Sporządzanie
-bieżących raportów o stanie robót.

Dla zapewnienia fachowej obsługi realizowanych przedsięwzięć zatrudniamy doświadczonych inżynierów architektów, konstruktorów, inspektorów nadzoru i kierowników budów z branży budowlanej. Jednocześnie współpracujemy z branżowymi biurami projektów na terenie kraju oraz w Austrii, które pomagają nam w rozwiązywaniu problemów z zakresu wentylacji, klimatyzacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, oraz sieci strukturalnych.

Dodaj komentarz