ZAP s.j.

w Sosnowiec (PL)

Projekt budowlany i wykonawczy części konstrukcyjnej hal magazynowych, biurowca i stację obsługi pojazdów ZAP. Obiekt usługowy 2 kondygnacyjny w konstrukcji mieszanej z kanałami technicznymi, w konstrukcji monolitycznej. Obiekt biurowy 2-kondygnacyjny w konstrukcji płytowo-słupowej. Hale magazynowe w konstrukcji stalowej. Łączna pow. zabudowy 3.642 m2.

| Status : zrealizowano | Linki : photo www |

Żwirki i Wigury | Stacja paliw

w Warszawie (PL)

Przebudowa stacji benzynowej na terenie Jednostki Wojskowej w Warszawie. Projekt konstrukcyjny, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ZKZ i program inwestycji. Na zlecenie AA-Projekt.

| Status : zrealizowano | Linki : photo www |