Hans Otto Theater | Teatr

w Poczdamie (D)

Inwestor zastępczy opracowanie projektu architektonicznego oraz koordynacja branż łącznie z techniką teatralną, kierownictwo budowy i nadzór nad robotami budowlano-montażowymi z przekazaniem w użytkowanie na zlecenie miasta Poczdam i arch. E. Neversala.

| Status : zrealizowano | Linki : photo hans_otto Neversal wiki |